Exclusiu

MotegiGP

El casc especial Motegi GP està inspirat amb el HIKESHI, el nom que van rebre els bombers japonesos durant el període Edo (1603-1867).